Hoppa till sidans innehåll

Välkomna på årsmöte!

10 JAN 2017 20:21
Kungsbacka fäktklubb inbjuder till årsmöte torsdagen den 9 februari klockan 18:00.
  • Uppdaterad: 11 JAN 2017 22:20

 

Kallelse till årsmöte (PDF-fil för nerladdning)

Varmt välkommen till Kungsbacka Fäktklubb:s årsmöte

Datum: torsdagen den 9 februari  kl 18:00

Plats: Kungsbacka Fäktklubb:s lokal

Sommarlustvägen 2B, 43446 KUNGSBACKA

 DAGORDNING

§1        Årsmötets öppnande

§2        Godkännande av röstlängd

§3        Mötets behöriga utlysning

§4        Godkännande av dagordning

§5        Val av mötesordförande och sekreterare

§6        Val av två protokolljusterare och rösträknare

§7        Styrelsen redovisar verksamhetsberättelsen för 2016 och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§8         Framläggande av revisorernas berättelse

§9         Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§10       Fastställande av medlemsavgifter.      

§11      Fastställande av versamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret

§12       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§13       Val av styrelseledamöter (två år)

§14       Val av revisor och revisorsuppleant (ett år)

§15       Val av styrelsesuppleanter (ett år)

§16       Val av valberedning (ett år)

§17       Övriga frågor

§19       Årsmötets avslutande

 

 

En vecka innan årsmötet finns följande dokument tillgängliga på KF99s klubblokal:

Verksamhets- och förvaltningsberättelser (balans- och resultat rapport), revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall

 

Anmäl dig till årsmötet senast 2017-02-01 via This is a mailto link

Ange i anmälan namn, telefonnummer och e-postadress.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar ordförande Philip von Platen

Skribent: Helena Maaninka
Epost: Adressen Gömd

KF99 - fäktning för alla!

 Kungsbacka Fäktklubb bildades 1999 av Roger Skårbratt. Vi blev snabbt en av Sveriges mest framgångsrika ungdomsklubbar och klubbens fäktare är ständigt med i toppen och levererar framskjutna placeringar. Fäktning är en olympisk sport som varit en tävlingsgren i alla olympiader!

Vill du prova på fäktning?  Fäktning är för alla, barn som vuxen. Vi har något för alla målgrupper: nybörjargrupper för barn och vuxna, fortsättningsgrupper, motionsfäktning och om du vill satsa på tävlingsfäktning.

Vår huvudtränare är Philip von Platen gemensamt med Emma Wertsén och ungdomstränare. Philip emottog 2016 års ledarstipendium från Kungsbacka kommun och är en erfaren fäktare både nationellt och internationellt. Emma Wertsén är ett känt namn i fäktvärlden med en silvermedalj i VM 2015 och tvåfaldig OS-deltagare.

Börja med fäktning nu!

För mer information maila till: This is a mailto link

 

 

 
Följ KF99 på Facebook!

 

Svenska spel logo


 

Postadress:
Kungsbacka FK 1999 - Fäktning
Sommarlustvägen 2B
43446 Kungsbacka

Besöksadress:
Sommarlustskolan, Sommarlustvägen 2B
43446 Kungsbacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info